Angivna storleken på skylten skiljer sig från storleken på min skärm?

Storleken som visas av din valda dörrskylt på skärmen kommer bero på din specifika upplösning och datorskärm, detta går inte att rundgå. Dörrskylten kommer dock alltid att vara skalenlig med texten och alltså se ut precis som du utformar den, men i det exakt angivna verkliga skyltmåttet. Alternativt kan du byta skärmupplösning tills storleken på skärmen stämmer överens med den angivna verkliga storleken.