Vad gör jag om min skylt är skadad vid leverans?

Är din dörrskylt skadad eller felaktig leverans, kontakta oss omedelbart via support@skyltdax.freshdesk.com under ämnet Returer. Beskriv fel eller skada kortfattat. Skylten skall sedan skickas tillbaka till Skyltdax.se på adressen nedan. Vi kommer att granska skadan och omgående skicka dig en ny dörrskylt om vi anser att skadan härstammar från vår produktion eller frakt.

Adress:

Skyltdax
Box 5354,
102 49 Stockholm
Sverige

Lämna ett svar